Autor: Tööstusuudised.ee • 6. november 2015
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Mis muutub ostujuhtimises 2020. aastaks?

Promo Cash&Carry
Foto: Raul Mee
Rahvusvahelises uuringus „Ostujuhtimine 2020“ osalenud globaalsete tippettevõtete ostujuhid on veendunud, et ostujuhtimise valdkonda ootavad lähiajal ees kuus suurt muudatust.

1. Ostutegevuse kui funktsiooni hajumine

Ostutegevuse sisuline muutumine. Kulude juhtimise tähtsus väheneb. Ettevõtted tahavad ka 2020. aastal oma kulusid juhtida, kuid teevad seda edaspidi palju paindlikumalt. Eraldi ostuanalüütiku kasutamise asemel arendatakse kõikides äriüksustes välja oskusteave, et peensusteni tunda tarnijaid ja ärivaldkonda ning töötada välja ostustrateegia. Lähtudes konkreetsetest tarnijatest, koostavad ostjad strateegia, mis aitab äriüksusel korraldada, juhtida ja viia ellu äriprotsesse, osta sisse või müüa kaupu ja teenuseid ning kontrollida hanke- ja innovatsioonikulusid.

Kulude kokkuhoiu asemel kasumi teenimine. Tulevikus ei keskendu ostujuhtimine enam peamiselt kulude vähendamisele, vaid toetab näiteks turundust müügi korraldamisel või aitab muuta tootmist kasumlikumaks. Alati hakkab olema keegi, kes vastutab kulude kontrolli eest, kuid ostujuhtimine muutub üha rohkem vastutavaks kulude eest, mis on seotud müügitegevusega. Ostujuht hakkab vastutama väärtuse loomise, mitte kulude vähendamise eest.

Eelarve ei ole enam peamine. Ostujuhtimine muutub eelarveprotsessi osaks. Seni on seda põhiliselt takistanud finantsjuhtimine, mis soovib teha asju traditsioonilisel viisil. Tulevikus on ostujuhtimine muudetud juba strateegilise planeerimise protsessi osaks ja moodustab eelarvestamise loomuliku osa.

Rõhk kliendil ja äril, mitte protsessil. Täna otsivad ettevõtted ennekõike ostuspetsialiste, kes tunnevad ostujuhtimist kui protsessi ja sellega seotud tarkvarasüsteeme. Tuleviku ostujuht on kliendi- ja äri-, mitte protsessikeskne ja oskab kasutada tehnoloogiat nii, et see arendaks äritegevust soovitud suunas.

Ostuüksused peavad muutuma. 2020. aastaks on ostutegevus tundmatuseni muutunud. Nii nagu juhtivad ettevõtted pidevalt arenevad vastavalt turgudel toimuvatele muutustele, nii peavad muutuma ka ostuüksused. Nad peavad nägema suurt pilti, tegema asju uudsel viisil ja kasutama uusi paindlikke töövahendeid ja infoallikaid.

2. Uutmoodi tarnejuhtimise kujunemine

Outsourcing’u plahvatuslik kasv. Kõik, mis ei ole ettevõtte põhitegevus, näiteks ostutellimuste, arvete ja maksete haldamine, lepingute haldamine, andmete kogumine ja turuanalüüs, ostetakse 2020. aastaks sisse väljastpoolt. Ettevõtted analüüsivad üha rohkem seda, mis on nende põhi- ja kõrvaltegevus. See juba toimub osades juhtivates ettevõtetes, kuid 2020. aastaks muutub see valdavaks.

Teenusepakkujad tungivad esile. Praegu välised teenusepakkujad alles ehitavad üles oma ärimudeleid ja partnervõrgustikke, testivad uudset tehnoloogiat. Kümne aasta pärast on kõik muutunud. Kliendid seavad eesmärgiks saada sisseostetud teenustelt üha suuremat väärtust.

Strateegia rolli kasv. Viimasel aastakümnel on toimunud hankimise ümberkujunemine nii, et ta on nüüd oluline osa ettevõtete äristrateegias. 2020. aastaks suureneb strateegia osa. Kui praegu me käsitleme kõiki meie poolt ostetavaid tooteid samamoodi, siis tulevikus lähtub kõik spetsiifilistest kliendivajadustest, hõlmates nii turundust, tooteuuringut ja –arendust, tootmist. Tulevikus koostame tarneahelad ja ostuprotsessid konkreetse kliendi vajaduste põhjal.

Finantsjuhtimise muutumine. Arvan, et selleks ajaks hakatakse ostutegevust nimetama näiteks finantstarneahelate juhtimiseks. Ka 2020. aastal on olemas füüsilised tarneahelad, kuid selleks ajaks etendab ostutegevus üha suuremat rolli finantstarneahelates, rahavoogude ja käibekapitali optimeerimisel, dünaamilisel diskonteerimisel, tarneahelate finantseerimisel.

3. Vajadus uute oskuste järele

Uued nõuded tarnespetsialistidele. Tarnespetsialistid pole professionaalsed eksperdid ainult omas valdkonnas, vaid ka nutikad, respekteeritud, mõjukad, veenvad, kiiresti otsustavad ja tegutsevad globaalsed visionäärid ja strateegid, kes on lisaks kõigele avatud koostööle. Uue ajastu ostujuhid on tõelised müügimehed, kelle roll on väga strateegiline ja kes mõistavad, kui olulist osa etendab ostutegevus ettevõtte eesmärkide saavutamisel.

Ekspertoskuste uus sisu. 2020. aastal suudavad ostujuhid analüüsida ja mõista turgude dünaamikat kogu maailmas. Uut tüüpi ostujuhid on nagu investeerimisanalüütikud, kelle käsutuses on tohutud andmeallikad ja analüüsivahendid eri turgude ja sektorite kohta. Tulevikus teevad ostujuhid otsuseid turgude pikaajalise dünaamika, mitte konkreetsete ostujuhtude või tehingute põhjal.

Konkurentsi kasv talentide pärast. Konkurents parimate ostu- ja tarnejuhtide pärast muutub veelgi tihedamaks, samas kasvavad ka ootused ja nõudmised uut tüüpi ostu- ja tarnejuhtimisele. Ettevõtted ise värbama globaalseid talente, võtavad kasutusele tipptehnoloogia, keskenduvad spetsialistide koolitamisele ja motiveerivad neid sellele vastavalt.

4. Reaalajas andmetöötluse võidukäik

Hinnad muutuvad läbipaistvaks. E-hanked, globaalsed kaubandusvõrgud ja internetikogukonnad muudavad hinnad nii läbipaistvaks, et hinnaläbirääkimised kaotavad mõtte. Tulevikus muutuvad olulisteks märksõnadeks toodete ja teenuste turule tootmise kiirus, ainulaadsus ja tooteuuendus, mitte hinnasoodustuse saavutamine olemasolevate lepingute pikendamisel. Võtmeks saab läbipaistev ja avatud kauplemissuhe, andes ostmisele uusi väljundeid lisaväärtuse loomiseks.

Info muudab riskijuhtimist. Ettevõtted tähtsustav tulevikus veelgi rohkem riskijuhtimist, kuid õpivad seda paremini mõõtma, võtavad kasutusele uued analüüsivahendid ja osalevad koostöövõrgustikes, et jagada riskijuhtimise infot.

„Me panustame riskijuhtimisele, kuid meist ei saa kunagi selles valdkonnas riskieksperte, sest see oleks liiga kallis. Tulevikus on kõikide tarnijate jaoks olemas riskiprofiilid ja neid jälgitakse ja mõõdetakse pidevalt.

Andmed ennustavad tulevikku. Praegu vaatab ostujuhtimine minevikku – kui palju raha kulutati ostmisele möödunud aastal, kas eelmise nädala tarned olid graafikus jms. Edaspidi aitavad uued andmekogumid ja tehnoloogia muuta ostujuhtimise rohkem tulevikku suunatud tegevuseks. Seda teevad juba LinkedIn (ennustab inimese sobivust antud töökohale), eBay (ennustab, kuidas müüa võib käituda) ja Amazon (võrdleb otsingu- ja müügiinfot ja pakub sarnaseid tooteid).

Ärianalüüs saab sisu. 2020. aastaks on ettevõtetel suutlikkust täpselt, õigeaegselt ja struktureeritult analüüsida turuinfot ja andmeid ning kasutada seda otsuste tegemisel. Automaatsed süsteemid hakkavad ostu- ja tarnejuhte reaalajas hoiatama võimalike riskide eest ning pakuvad välja võimalusi tegevuse efektiivsuse tõstmiseks.

5. Uute koostöövormide esilekerkimine

Innovatsioon on võtmesõna. Aastal 2020 sõltub kõik sellest, kui uuenduslikud on tarnijad. Innovatsioon muutub tulevikus veel olulisemaks. Näiteks ravimitööstuses annab käibe 1%-line kasv palju suurema efekti kui ükskõik, mida me kulude kokkuhoius saame saavutada. Seetõttu tahame näha, et meie tarnijad pakuksid meile innovaatilisi lahendusi, eriti arenevatel turgudel, kus traditsioonilised müügimudelid sageli ei tööta.

Osta sisse rohkem, tooda vähem. Bürootehnika tootjad on juba palju aastaid lähtunud põhimõttest „osta sisse rohkem, tooda vähem”. Tulevikus saab üha rohkem sisse osta ka teenuseid, mis seab uusi nõudeid ostujuhtidele. Me keskendume üha rohkem muutuvkuludele, ja vähem püsikuludele, mis nõuab paremat koostööd äripartneritega ja suutlikkust paremini ära kasutada innovatsiooni.

Toote asemel lahendus. Tulevase aastakümne tarnijad pakuvad oma klientidele üha rohkem. Mõelge sellest kui kasvuhormooniga tarnest, kus tarnijad väljuvad oma mugavustsoonist, et aidata klientidel saavutada paremini oma eesmärke.

Kõik tööd peavad muutuma veelgi loovamaks. Näiteks ettevõtted, mis täna kasutavad kõnekeskuseid peavad küsima, kas see annab lõpptarbijale kõige suuremat väärtust.

Tarnijate kaasamine ettevõtte äritegevusse. Kui praegu paluvad kliendid tarnijatel teha ettepanekuid olemasoleva disaini parandamiseks või aidata tõhustada äriprotsesse, siis 10 aasta pärast osalevad tarnijad juba ettevõtte kõikidel tasanditel. Näiteks enamik haiglaid kannatavad õdede vähesuse all. Järelikult tuleb leida võimalused muuta õdede töökeskkond selliseks, mis muudaks haigla atraktiivseks tööandjaks.

Vahe ostjate ja müüjate vahel väheneb. Ka 2020. aastal tahavad kuluhaldurid saada tarnijate käest rohkem väärtust, kuid mitte äriprotsesside tõhustamise kaudu, vaid tarnijate ressursside võimendamise ja tarnefunktsiooni integreerimise kaudu ettevõtte omaga.

Tarnevõrgustik on oluline. Selle asemel, et iga ettevõte tegeleks ise innovatsiooniga, saavad meil olema integreeritud tarnevõrgustikud, millega saab muuta innovatsiooni äritegevuse lahutamatuks osaks.

Tarnijate roll tugevneb. Outsourcing'u kasv, suurem integreeritus ja tarneriskide tähtsuse kasv tähendab, et tarnijate roll jätkub klientide jaoks. See tähendab, et enam ei müü tarnija kliendile, vaid klient müüb tarnijale. Ettevõtte eesmärgiks on muutuda tarnija lemmikkliendiks.

Tarnijad hakkavad jagama klientide riske ja kasumit. Lisaks sellele, et ettevõtted hakkavad paremini koguma, mõõtma ja analüüsima väärtust, töötatakse välja uued koostöömudelid, kus tarnijad hakkavad jagama oma klientide riske ja kasumeid.

Motiveerivad lepingud. Lisaks riskide ja kasumite jagamisele võtavad mõned kliendid enda peale suurema riski, et suurendada tarnijate motivatsiooni.

6. Uued nõuded riskide juhtimisele

Kõik on automatiseeritud. Automaatsed tellimis- ja maksesüsteemid, tarnijate leidmine, lepingute haldamine ja muud automatiseerimisvahendid, mida saab läbipaistvuse ja reaalajas analüüsi tagamiseks integreerida tarneahelatasse, on 2020. aastaks ettevõtete standardvarustuses.

Töö muutub mobiilseks. Nutitelefonid, tahvelarvutid, integreeritud kiibid ja tulevikuseadmed muudavad ostu- ja tarnejuhtide töökeskkonna äärmiselt mobiilseks. Juba praegu toetab enamik nutitelefone kahepoolset videosidet. See parandab juurdepääsu äriinfole ja võimaldab kontrollida ostupäringuid või arvete staatust ükskõik kus ja millal.

Huvigruppide koostöö. Unustage vajadus hüpata lennukisse ja istuda läbirääkimislaua taga. Ostu- ja tarnejuhid toetuvad üha rohkem digitaalsetele kauplemis- ja suhtlusvõrgustikele, mis võimaldavad kiiresti ja lihtsalt leida üksteist, olla ühenduses ja teha koostööd.

Ostujuhtimine muutub agressiivseks. Kümne aasta pärast on eesmärk saavutada kasvu digitaalsete võrgustike abil, mille kaudu suheldakse klientide, tarnijate ja partneritega. Kulude kokkuhoid on seotud vajadusega muuta ettevõte konkurentsivõimelisemaks, kuid sellel on oma piirid. Usun, et selle asemele tuleb ostjate ja tarnijate vaheline suurem koostöö. Ettevõtted vajavad üha rohkem tarnijaid, kes igati toetaksid ettevõtte ärieesmärkide saavutamist.

Kõik on keeruline. Õige tarnijate leidmine muutub üha keerulisemaks ja riskantsemaks, sest areneva majandusega riikidest sisenevad globaalsele turule edukad, kiiresti kasvavad ja kultuuriliselt erinevad tarnijad. Ma arvan, et aastaks 2020 on meie ärimaastik muutunud tundmatuseni, ning on palju mitmekesisem ja keerulisem. Juba praegu on globaalsele turule sisenenud mitmed edukad ettevõtted sellistest riikidest nagu Mehhiko, India ja Filipiinid. Neil on Läänest erinevamad ärimudelid ja –kultuur.

Tarneriskid muutuvad üha olulisemaks. Tarnesuhted muutuvad palju riskantsemaks kui praegu. Tulevikus on ettevõtted palju tundlikumad tarneriskide ja nende hindamise osas. Paljude ettevõtete jaoks toob tulevane aastakümme äratuse tarneriskide osas. Kui tänapäeval uurivad ostujuhid põhiliselt tarnijate finantsseisundit, on see tarnete jätkuvuse seisukohast ainult ja mitte väga oluline osa. Lisaks sellele analüüsivad paljud ettevõtted tarnijaid sama riskimudeliga, ehkki osad tarnijad on nende äritegevuse jaoks palju olulisemad kui teised.

Uuringu eesmärk

Projekti eesmärgiks oli alustada arutelu ostujuhtimise tuleviku üle ja kaardistada valdkonna ees seisvad muutused.

Kes osalesid raporti koostamises?

Larry Welch, endine Hewlett-Packardi ostujuht

Henrik Larsen, Maerski ostuvaldkonna asepresidentBarbara Whittaker, endine General Motorsi globaalne ostujuhtDonald Ferguson, AstraZeneca ostukvaliteedi juhtJohn Campi, endine DuPonti, Chrysleri ja The Home Depot peaostujuhtHeinz Schaeffer, AXA Põhja- ja Kesk-Euroopa peaostujuhtDeborah Manos-McHenry, Huntington National Banki peaostujuhtRoy Anderrson, Metasys Technologies asepresident ostuteenuste valdkonnasKevin Castle, endine Varian Inc. peaostujuhtAnn Oka, Sodexo peaostujuhtJean-Jacques Beaussart, KeyBanki peaostujuht

Allikas: Ariba.com

Ostujuhtimise Aastakonverents toimub 19. novembril Muuga Sadamas. Saalikoolitusena toimuval konverentsil tutvustatakse parimaid praktikaid ostujuhtimise neljast olulisemast valdkonnast: strateegia, varude juhtimine, läbirääkimised ja tarnijasuhete juhtimine. Lähemalt vaata SIIT.

Liitu Kaubanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Kaubanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Maarit EermeKaubandus.ee juhtTel: 514 4884
Cätlin PuhkanKaubandus.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 5331 5700