Autor: Kaubandus.ee • 31. mai 2010
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Loe Liviko kohtuotsust! Kalvit rõõmustas sõlmitud kartell

Nn Liviko kartelliasja kohtuotsusest selgub, et Janek Kalvi initsiatiivil kutsus ta Livikosse "kohvile" Forgola Grupi juhatuse liikme Rein Ermi ja Aleksandr Skoblovi.

Selle ajendiks oli Kalvini jõudnud info, et Offex Grupp (Forgola Grupi eelkäija - toim.) müüb viina alla omahinna.

Kohtuotsuse terviktekst:

Kohus

Harju Maakohus, Liivalaia kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht31. mai 2010. a, Tallinn Kriminaalasja number1-09-20475  (09930000560) KohtunikSten Lind

Kohtuistungi sekretär

Tõlk

Kertu Hanni

Julia Griškova

Kriminaalasi

Janek Kalvi süüdistuses KarS § 400 lg 1 järgi;

Andrei Skoblovi süüdistuses KarS § 400 lg 1 - § 22 lg 3 järgi;

Igor Zavizioni süüdistuses KarS § 400 lg 1 järgi;

AS Liviko süüdistuses KarS § 400 lg 2 järgi;

Forgola Group OÜ (end. OÜ Offex Group) süüdistuses KarS § 400 lg 2 järgi

Üldmenetluses

 ProkurörRiigiprokurör Piret Paukštys Süüdistatavad

Janek Kalvi

AS Liviko (registrikood: 10117341; aadress: Masina 11, Tallinn; esindaja juhatuse liige: Janek Kalvi; kriminaalkorras karistatud ei ole).

Igor Zavizion

Forgola Group OÜ (kuni 13.10.2009 ärinimega OÜ Offex Group; registrikood: 10593277; aadress: Päikese pst 32, Tallinn; juhatuse liikmed: Rein Erm; Jelena Vassilenina; Aleksander Skoblov

Aleksander Skoblov.

Kaitsjad

Vandeadvokaadid

Erki Kergandberg, Rene Frolov (J. Kalvi ja AS Liviko);

Raivo Laus (Aleksandr Skoblov);

Aadu Luberg (Igor Zavizion);

Arri Tooming (Forgola Group OÜ)

 RESOLUTSIOON

  Mõista Janek Kalvi KarS § 400 lg 1 järgi süüdi ja karistada teda 150 päevamäära suuruse rahalise karistusega. Päevamäära suuruseks lugeda 4798 krooni ning rahaline karistus on kokku 719 700 (seitsesada üheksateist tuhat seitsesada) krooni.

Mõista Igor Zavizion KarS § 400 lg 1 järgi süüdi ja karistada teda 150 päevamäära suuruse rahalise karistusega. Päevamäära suuruseks lugeda 145 krooni ning rahaline karistus on kokku 21 750 (kakskümmend üks tuhat seitsesada viiskümmend) krooni.

Mõista Aleksandr Skoblov KarS § 400 lg 1 - § 22 lg 3 järgi süüdi ja karistada teda 100 päevamäära suuruse rahalise karistusega. Päevamäära suuruseks lugeda 575 krooni ning rahaline karistus on kokku 57 500 (viiskümmend seitse tuhat viissada) krooni.

Mõista AS Liviko KarS § 400 lg 2 järgi süüdi ja karistada teda rahalise karistusega 1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) krooni.

Mõista Forgola Group OÜ KarS § 400 lg 2 järgi süüdi ja karistada teda rahalise karistusega 750 000 (seitsesada viiskümmend tuhat) krooni.

Menetluskulud

KrMS § 180 lg 1 kohaselt jäävad menetluskulud süüdimõistetute kanda. Sellest tulenevalt jäävad kaitsjatele makstud tasud süüdimõistetute kanda.

OÜ Forgola Groupilt mõista riigi kasuks välja määratud kaitsjale makstud tasu 12 150 krooni.

Mõista välja sundraha 6525 krooni igalt süüdimõistetult.

Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul, arvates kohtuotsuse jõustumisest, Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034800017 SEB Pangas või arvele nr 221023778606 Swedbankis, maksekorraldusse märkida viitenumber 2800049777 ja selgitus: „Süüdimõistetu nimi, 1-09-20475, menetluskulud“. 

Maksekorraldus menetluskulude tasumise kohta esitada  Harju  Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalasjade kantseleile. 

Menetluskulude tähtajaks tasumata jätmise korral kohaldatakse sundtäitmist.  

 Edasikaebamise kord

Maakohtu otsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb maakohtule kirjalikult teatada 7 päeva jooksul kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel oli võimalik tutvuda kohtuotsusega.

Menetluskulusid saab vaidlustada määruskaebe korras.

Kohus juhindub   KrMS § 306; § 309 lg 3, § 310 lg 1 § 311, 313, § 315 sätetest.

SÜÜDISTUSE SISU

Janek Kalvile on esitatud süüdistus selles, et tema, olles alates 19.09.2005 AS Liviko /10117341/ juhatuse liige ja tegutsedes AS Liviko huvides, sõlmis ajavahemikul 29.01.2009 kuni 05.02.2009 konkurentsi kahjustava kokkuleppe Forgola Group OÜ-ga (kuni 13.10.2009 ärinimega OÜ Offex Group) ning selle osaniku ja  nõukogu liikme Igor Zavizioniga, mille tulemusel lepiti kokku Forgola Group OÜ ja AS Liviko poolt toodetud ja/või imporditud ning jaekaubanduses müüdava kange alkoholi-0,5 liitrise viina hinna alampiiriks 59 krooni ja 90 senti.

Kokkulepe sõlmiti Aleksandr Skoblovi vahendusel ja kaasaaitamisel, kes osales Janek Kalvi kutsel ajavahemikul 29.01.2009-04.02.2009 AS-is Liviko toimunud nõupidamisel, kus arutati Janek Kalvi, Aleksandr Skoblovi ja R Ei poolt kange alkoholi hindu jaekaubanduses ning peale mida 04.02.2009 ning 05.02.2009 võttis  Aleksandr Skoblov telefoni teel ühendust Forgola Group OÜ osaniku ja nõukogu liikme Igor Zavizioniga ning andis talle edasi AS Liviko juhatuse liikme Janek Kalvi ettepaneku leppida kokku jaekaubanduses müüdava kange alkoholi- 0,5-liitrise viina hinna alampiiriks 59 krooni ja 90 senti. Peale Igor Zavizioni nõustumist Forgola Group OÜ poolt toodetud ja jaekaubanduse müüdava kange alkoholi hinna tõstmisega hinnale 59 krooni ja 90 senti, informeeris Aleksandr Skoblov sellest telefoni teel Janek Kalvit.

Hinnakokkuleppe sõlmimise eesmärgiks oli hoida igapäevases majandustegevuses müüdava  alkoholi hinda ühtlasel, tootjale soodsal tasemel, mille tagajärjel ei  kujunenud  kauba hind enam  vaba turumajanduse reeglite  kohaselt ning  AS-il Liviko ja Forgola Group OÜ-l tekkis võimalus  saada sõlmitud kokkuleppest tulu.

Sellise tegevusega rikkus Janek Kalvi konkurentsiseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 sätestatut, mille kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, sealhulgas otsene ja kaudne kolmandate isikute suhtes hinnatingimuste kindlaksmääramine.

Seega Janek Kalvi, sõlmides konkurentsi kahjustava kokkuleppe, millega otseselt  määrati kindlaks kolmandate isikute suhtes hinnatingimusi, pani toime KarS § 400 lg 1 sätestatud kuriteo.

AS-ile Liviko /10117341/ on esitatud süüdistus selles, et tema sõlmis juhatuse liikme Janek Kalvi kaudu, kes tegutses AS Liviko nimel ja huvides, ajavahemikul 29.01.2009 kuni 05.02.2009 konkurentsi kahjustava kokkuleppe Forgola Group OÜ-ga (kuni 13.10.2009 ärinimega OÜ Offex Group) ja selle osaniku ja  nõukogu liikme Igor Zavizioniga, mille tulemusel lepiti kokku Forgola Group OÜ ja AS Liviko poolt toodetud ja/või imporditud ning jaekaubanduses müüdava kange alkoholi-0,5 liitrise viina hinna alampiiriks 59 krooni ja 90 senti.

Kokkulepe sõlmiti Aleksandr Skoblovi vahendusel ja kaasaaitamisel, kes osales Janek Kalvi kutsel ajavahemikul 29.01.2009-04.02.2009 AS-is Liviko toimunud nõupidamisel, kus arutati Janek Kalvi, Aleksandr Skoblovi ja R Ei poolt kange alkoholi hindu jaekaubanduses ning peale mida 04.02.2009 ning 05.02.2009 võttis  Aleksandr Skoblov telefoni teel ühendust Forgola Group OÜ osaniku ja nõukogu liikme Igor Zavizioniga ning andis talle edasi AS Liviko juhatuse liikme Janek Kalvi ettepaneku  leppida kokku jaekaubanduses müüdava kange alkoholi- 0,5-liitrise viina hinna alampiiriks 59 krooni ja 90 senti. Peale Igor Zavizioni nõustumist Forgola Group OÜ poolt toodetud ja jaekaubanduse müüdava kange alkoholi hinna tõstmisega hinnale 59 krooni ja 90 senti, informeeris Aleksandr Skoblov sellest telefoni teel Janek Kalvit.

Hinnakokkuleppe sõlmimise eesmärgiks oli hoida igapäevases majandustegevuses müüdava  alkoholi hinda ühtlasel, tootjale soodsal tasemel, mille tagajärjel ei  kujunenud  kauba hind enam  vaba turumajanduse reeglite  kohaselt ning  AS-il Liviko ja Forgola Group OÜ-l tekkis võimalus  saada sõlmitud kokkuleppest tulu.

Sellise tegevusega rikkus AS Liviko konkurentsiseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 sätestatut, mille kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, sealhulgas otsene ja kaudne kolmandate isikute suhtes hinnatingimuste kindlaksmääramine.

Seega AS Liviko, sõlmides konkurentsi kahjustava kokkuleppe, millega otseselt  määrati kindlaks kolmandate isikute suhtes hinnatingimusi, pani toime KarS § 400 lg 2 kuriteo.

Igor Zavizionile on esitatud süüdistus selles, et tema olles alates 02.02.2005 Forgola Group OÜ /10593277/ (kuni 13.10.2009 ärinimega OÜ Offex Group) osanik ja alates 15.02.2007 Forgola Group OÜ /10593277/ nõukogu liige ja tegutsedes Forgola Group OÜ huvides, sõlmis ajavahemikul 29.01.2009 kuni 05.02.2009 konkurentsi kahjustava kokkuleppe AS-iga Liviko ning selle juhatuse liikme Janek Kalviga, mille tulemusel lepiti kokku Forgola Group OÜ ja AS Liviko poolt toodetud ja/või imporditud ning jaekaubanduses müüdava kange alkoholi-0,5 liitrise viina hinna alampiiriks 59 krooni ja 90 senti.

Kokkulepe sõlmiti Aleksandr Skoblovi vahendusel ja kaasaaitamisel, kes osales Janek Kalvi kutsel ajavahemikul 29.01.2009-04.02.2009 AS-is Liviko toimunud nõupidamisel, kus arutati Janek Kalvi, Aleksandr Skoblovi ja R Ei poolt kange alkoholi hindu jaekaubanduses ning peale mida 04.02.2009 ning 05.02.2009 võttis  Aleksandr Skoblov telefoni teel ühendust Forgola Group OÜ osaniku ja nõukogu liikme Igor Zavizioniga ning andis talle edasi AS Liviko juhatuse liikme Janek Kalvi ettepaneku  leppida kokku jaekaubanduses müüdava kange alkoholi- 0,5-liitrise viina hinna alampiiriks 59 krooni ja 90 senti. Peale Igor Zavizioni nõustumist Forgola Group OÜ poolt toodetud ja jaekaubanduse müüdava kange alkoholi hinna tõstmisega hinnale 59 krooni ja 90 senti, informeeris Aleksandr Skoblov sellest telefoni teel Janek Kalvit.

Hinnakokkuleppe sõlmimise eesmärgiks oli hoida igapäevases majandustegevuses müüdava  alkoholi hinda ühtlasel, tootjale soodsal tasemel, mille tagajärjel ei  kujunenud  kauba hind enam  vaba turumajanduse reeglite  kohaselt ning  AS-il Liviko ja Forgola Group OÜ-l tekkis võimalus  saada sõlmitud kokkuleppest tulu

Sellise tegevusega rikkus Igor Zavizioni konkurentsiseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 sätestatut, mille kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, sealhulgas otsene ja kaudne kolmandate isikute suhtes hinnatingimuste kindlaksmääramine.

Seega Igor Zavizion, sõlmides konkurentsi kahjustava kokkuleppe, millega otseselt  määrati kindlaks kolmandate isikute suhtes hinnatingimusi, pani toime KarS § 400 lg 1 sätestatud kuriteo.

Forgola Group OÜ-le (10593277) (kuni 13.10.2009 ärinimega OÜ Offex Group) on esitatud süüdistus selles, et tema sõlmis äriühingu osaniku ja nõukogu liikme Igor Zavizioni kaudu, kes tegutses Forgola Group OÜ nimel ja huvides,  ajavahemikul 29.01.2009 kuni 05.02.2009 konkurentsi kahjustava kokkuleppe AS-iga Liviko ja selle juhatuse liikme Janek Kalviga, mille tulemusel lepiti kokku Forgola  Group OÜ ja AS Liviko poolt toodetud ja imporditud ning jaekaubanduses müüdava kange alkoholi-0,5 liitrise viina hinna alampiiriks 59 krooni ja 90 senti.

Kokkulepe sõlmiti Aleksandr Skoblovi vahendusel ja kaasaaitamisel, kes osales Janek Kalvi kutsel ajavahemikul 29.01.2009-04.02.2009 AS-is Liviko toimunud nõupidamisel, kus arutati Janek Kalvi, Aleksandr Skoblovi ja R Ei poolt kange alkoholi hindu jaekaubanduses ning peale mida 04.02.2009 ning 05.02.2009 võttis  Aleksandr Skoblov telefoni teel ühendust Forgola Group OÜ osaniku ja nõukogu liikme Igor Zavizioniga ning andis talle edasi AS Liviko juhatuse liikme Janek Kalvi ettepaneku  leppida kokku jaekaubanduses müüdava kange alkoholi- 0,5-liitrise viina hinna alampiiriks 59 krooni ja 90 senti. Peale Igor Zavizioni nõustumist Forgola Group OÜ poolt toodetud ja jaekaubanduse müüdava kange alkoholi hinna tõstmisega hinnale 59 krooni ja 90 senti, informeeris Aleksandr Skoblov sellest telefoni teel Janek Kalvit.

Hinnakokkuleppe sõlmimise eesmärgiks oli hoida igapäevases majandustegevuses müüdava  alkoholi hinda ühtlasel, tootjale soodsal tasemel, mille tagajärjel ei  kujunenud  kauba hind enam  vaba turumajanduse reeglite  kohaselt ning  AS-il Liviko ja Forgola Group OÜ-l tekkis võimalus  saada sõlmitud kokkuleppest tulu

Sellise tegevusega rikkus Forgola Group OÜ konkurentsiseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 sätestatut, mille kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, sealhulgas otsene ja kaudne kolmandate isikute suhtes hinnatingimuste kindlaksmääramine.

Seega Forgola Group OÜ, sõlmides konkurentsi kahjustava kokkuleppe, millega otseselt  määrati kindlaks kolmandate isikute suhtes hinnatingimusi, pani toime KarS § 400 lg 2 kuriteo.

Aleksander Skoblovile on esitatud süüdistus selles, et tema osutas vaimset kaasabi ajavahemikul 29.01.2009 kuni 05.02.2009 konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimisele AS Liviko ja selle juhatuse liikme Janek Kalvi ning Forgola  Group OÜ (kuni 13.10.2009 ärinimega OÜ Offex Group) ja selle osaniku ning nõukogu liikme Igor Zavizioni vahel, mille tulemusel lepiti kokku Forgola Group OÜ ja AS Liviko poolt toodetud ja/või imporditud ning jaekaubanduses müüdava kange alkoholi-0,5 liitrise viina hinna alampiiriks 59 krooni ja 90 senti.

Aleksandr Skoblov osales Janek Kalvi kutsel ajavahemikul 29.01.2009-04.02.2009 AS-is Liviko toimunud nõupidamisel, kus osalesid peale tema AS Liviko juhatuse liige Janek Kalvi ja Forgola  Group OÜ juhatuse liige R E ning kus arutati  kange alkoholi hindu jaekaubanduses.

Peale koosolekut võttis Aleksandr Skoblov 04.02.2009 ning 05.02.2009 telefoni teel ühendust Forgola Group OÜ osaniku ja nõukogu liikme Igor Zavizioniga ning andis talle edasi AS Liviko juhatuse liikme Janek Kalvi ettepaneku leppida kokku jaekaubanduses müüdava kange alkoholi- 0,5-liitrise viina hinna alampiiriks 59 krooni ja 90 senti.

Peale Igor Zavizioni nõustumist Forgola Group OÜ poolt toodetud ja jaekaubanduse müüdava kange alkoholi tõstmisega hinnale 59 krooni ja 90 senti, informeeris Aleksandr Skoblov sellest Igor Zavizioni palvel samal päeval  Janek Kalvit.

Hinnakokkuleppe sõlmimise eesmärgiks oli hoida igapäevases majandustegevuses müüdava  alkoholi hinda ühtlasel, tootjale soodsal tasemel, mille tagajärjel ei  kujunenud  kauba hind enam  vaba turumajanduse reeglite  kohaselt ning  AS-il Liviko ja Forgola Group OÜ-l tekkis võimalus  saada sõlmitud kokkuleppest tulu

Hinnakokkuleppe sõlmimisega rikuti konkurentsiseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 sätestatut, mille kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, sealhulgas otsene ja kaudne kolmandate isikute suhtes hinnatingimuste kindlaksmääramine.

Seega Aleksander Skoblov, aidates kaasa konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimisele, millega otseselt määrati kindlaks kolmandate isikute suhtes hinnatingimusi, pani toime KarS § 400 lg 1- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

KOHTU SEISUKOHT

Esmalt võtab kohus seisukoha küsimuses, kas jälitusprotokollid ja nende lisad on KrMS § 111 kohaselt lubatavad tõendid. Nimelt on käesolevas asjas 04.05.2009. a (tl 3-6) ja 09.02.2009. a  (tl 7-16) jälitusprotokollid koos lisadega, mis kajastavad pealt kuulatud telefonikõnesid R. Ei ja M. P, A. Skoblovi ja I. Zavizioni ning I. Zavizioni ja K. Ui vahel, samuti andmeid selle kohta, kas ja millal M. P, R. E, J. Kalvi, I. Zavizion ja A. Skoblov ajavahemikul 29.01.2009-06.02.2009. a omavahel telefoni teel suhtlesid.

Kaitsjate hinnangul puudus luba pealtkuulamiseks I. Skoblovi suhtes, pealegi oli luba antud teise kriminaalmenetluse raames (millest käesolev kriminaalasi hiljem eraldati) ja seega ei olnud kohus luba andes kaalunud pealtkuulamise õigustatust selle kuriteo avastamiseks. Määruses, millega luba anti, ei ole põhjendatud, miks oli tõendite kogumine jälitustoiminguga vältimatult vajalik.

Kohus leiab, et jälitustoimingud olid seaduslikud. KrMS §-s 118 nimetatud jälitustoiminguks on 12. jaanuari 2009. a määrusega andnud loa Harju Maakohtu esimees H. Särgava riigiprokuröri P. Paukštyse jälitustoimingu loa taotluse nr 29 alusel.

Loa kohaselt on kohtunik luba andes tutvunud kriminaalasja 08930000343 ha JT nr 0860200045 materjalidega, mille alusel on kohtunik leidnud, et prokuröri poolt esitatud teave vajab kontrollimist ning seda on võimalik teostada üksnes jälitustoimingutega.

Muude menetlustoimingutega on tõendite kogumine kas välistatud või oluliselt raskendatud. Luba on antud muuhulgas I. Zavizioni ja M. P kasutuses olevate mobiiltelefoni abonentnumbrite kaudu edastatavate sõnumite ja muu teabe salajaseks pealtkuulamiseks, -vaatamiseks ja salvestamiseks ajavahemikul 12.01.2009 – 11.02.2009. a.

Jälitusprotokollide lisades kajastatud telefonivestluste üheks osapooleks ongi vastavalt kas M. P või I. Zavizion ning kõnede ajad on 29.01.2009, 04.02.2009 ja 05.02.2009.

Kohus leiab, et nende isikute mobiiltelefonide abonentnumbrite kaudu edastatavate sõnumite all tuleb mõista nii nende enda poolt teistele isikutele kui teiste isikute poolt neile edastatud infot. Eeldab ju telefonivestlus kahte osapoolt ning edastatava sõnumi sisu on samuti tihti mõistetav vaid mõlema osapoole öeldut arvestades.

Nimetatud seisukohta toetab ka KrMS § 118 lg 3, mis piirab pealtkuuldu tõendina kasutamist järgmiselt: „Tõendina ei kasutata käesoleva seadustiku §-s 72 nimetatud isiku edastatavat teavet, mis on saadud salajasel pealtkuulamisel või -vaatamisel, kui selle sisuks on talle ameti- või kutsetegevuses teatavaks saanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui nimetatud isik on samade asjaolude kohta juba andnud ütlusi või kui need on muul viisil avalikustatud.“

Samuti leiab kohus, et kui ühel alusel antud jälitusloa alusel toimunud jälitustoimingu abil saadakse tõend teise kuriteo toimepanemise kohta, võib sellele jälitustoimingule tugineda.

Olulised on kaks aspekti: kohtu määrusega oli antud luba teostatud  jälitustoiming läbi viia ning ka KarS § 400 sätestatud kuriteo puhul on jälitustoiminguga tõendite kogumine lubatud.

KrMS § 117 nimetatud jälitustoimingu aluseks on Riigiprokuratuuri 08.04.2009 a jälitustoimingu luba nr 587 ja 17.04.2009. a jälitustoimingu luba nr 622.

Tõendatud on see, et 04.02.2009. a hommikul peale kella 08:00 toimus AS Liviko ruumes 15-30 minutiline kokkusaamine AS Liviko juhatuse liikme J. Kalvi, OÜ Offex Group juhatuse liikme R. Ei ja AS Remedia juhatuse liikme A. Skoblovi vahel. 

Seda tõendavad R. Ei ja M. P 29.01.2009. a ning A. Skoblovi ja I. Zavizioni telefonivestlused (kajastatud jälitusprotokollide lisades tl 5 ja 9-10; helisalvestused CD-plaadil kriminaalasja materjalide juures) ning samuti J. Kalvi, R. Ei ja A. Skoblovi kohtuistungil antud ütlused.

Kokkusaamise kutsus kokku J. Kalvi ning selle ajendiks oli J. Kalvini jõudnud info, et Offex Grupp müüb viina alla omahinna. Sellisest kahtlusest teavitas R. E telefoni teel M. Pt, kui helistas viimasele ja andis teada, et J. Kalvi tahab kokku saada: „Ja ta tahab kokku saada, tahab kokku saada esmaspäeval või teisipäeval tahab kokku saada ja ma ütlen sulle telefoni teel ka põhjuse, et ee kurdetakse nende müügiesindajad ja meie konkurendid kurdavad, et meie Offex Grupp müüme turul viina alla oma hinna.“

J. Kalvi andis ütlusi, mille kohaselt olid temani jõudnud kuuldused, et müüakse viina hinnaga 45  krooni. Sellise hinna sisse ei mahu aga maksud. Juba aktsiis oli sel ajal 0,5 liitri viina pealt 40,40 krooni. Sellele lisandusid tootmiskulud ja käibemaks, mis sel ajal oli 18%.

See tähendas, et kui sellise hinnaga müüakse, on tegemist salaviinaga. Kuna tegemist oli kuuldusega, pidas ta vajalikuks Offex Groupi juhte informeerida ja paluda neil infot kontrollida. Kokkusaamine oli vajalik selleks, et ta tahtis näha R. Ei ja A. Skoblovi reaktsiooni.

Ka R. E ja A. Skoblov kinnitasid kohtuistungil antud ütlustes, et  J. Kalvi informeeris kohtumisel neid, et turul müüakse viina hinnaga 45 krooni ning oli selge, et kui see paika peab, on tegemist salaviinaga. R. E lubas kontrollida Offex Groupi odavviina hindu.

A. Skoblovi ja I. Zavizioni 04.02.2010. a kell 08:42, s.o peatselt pärast kohtumise lõppu  aset leidnud telefonivestluses (tl 9-10) nimetab A. Skoblov samuti hinda 45 krooni, öeldes, et J. Kalvi väitel olevat kuuldused, et Offex Group „annab“ 45 krooni eest.

Samas telefonivestluses ütleb A. Skoblov ühtlasi: „No ühesõnaga oli kaks küsimust: esiteks, ta ütles, et leppigem kokku, et letil ei oleks viina, mis on odavam kui 90, 59,90, sest, no ma sain aru, kustpoolt.

Samas kõnes kordas A. Skoblov veelkord: „No vot selline küsimus, ja ta ütles, et mõelgem selle asja üle, et ütles veel konkreetselt, et oleks hea, kui keegi teine ei hakkaks sellega tegelema, mingid muud organid. Esiteks, et hind on 59,90, lepime selliselt kokku.“ Kõne lõpus lisas A. Skoblov: „Ütles, mõelge, ja mis edasi teeme. No ma sain aru, et muidugi, ketid pressivad tal peale ka.“

05.02.2009. a kell 09:50 helistas A. Skoblov uuesti I. Zavizionile ja teatas, et J. Kalvi helistas veel ja ütles, et kui Offex Group nädala jooksul ei tõsta viina letihinda kuni 59,90, siis peab ta midagi ette võtma, sest teda pressitakse (tl 10).

05.02.2009. a kell 11:11 helistas I. Zavizion A. Skoblovile ja teavitas, et nad jõudsid selgusele ja hind saab olema 59,90. Ühtlasi ütles I. Zavizion A. Skoblovile, et viimane helistaks J. Kalvile ja teavitaks, et neil õnnestus hinda reguleerida (tl 11-12).

Samal päeval kell 11:16 toimunud kõnes lisas I. Zavizion, et A. Skoblov ütleks J. Kalvile, et õnnestus veenda tõsta 59,90-le ning kui Liviko „ise ei lähe kuskil alla“, siis üritavad veel tõsta, aga tõstmine peaks toimuma sammhaaval ja sünkroonselt (tl 13-14).

Kell 12:42 helistas A. Skoblov I. Zavizionile tagasi ja teatas, et J. Kalvi oli talle ise helistanud ja A. Skoblov teavitas J. Kalvit, et nad on nõus 59,90-ga ning J. Kalvi rõõmustas. Samuti olevat J. Kalvi talle tunnistanud, et talle oli avaldanud survet Maxima (tl 14-15).

Kohtuistungil väitsid kõik kohtumisel osalenud – süüdistatavad A. Skoblov, J. Kalvi ja tunnistaja R. E –, et kohtumisel ei tehtud ettepanekut leppida kokku  hinnas 59,90. Telefonis öeldut selgitas A. Skoblov sellega, et tahtis tagada, et Offex Groupi viinad ei oleks kahtlaselt odavad.

Sellisel juhul oleks olnud karta maksuameti kontrolli. Samas ei tahtnud ta I. Zavizioni, kes oli ka Remedia suuraktsionär, otse süüdistada selles, et tema ettevõte müüb salaviina.

Seetõttu ütleski ta, et J. Kalvi tegi ettepaneku leppida kokku hinnas. Hinna 59,90 mõtles ta ise välja, tema arvutuste kohaselt oli selle hinnaga võimalik müüa.

Kohus ei pea nimetatud väidet eluliselt usutavaks. Kohus ei näe ühtki põhjust, miks A. Skoblov ei saanud öelda edasi seda, J. Kalvi mida väidetavalt koosolekul rääkis, ja teha ettepanekut vaadata üle, ega Offex Groupi hinnad ei ole nii madalad, et see kahtlust ärataks.

Seda enam, et samas vestluses nimetaski A. Skoblov ära selle, et on kuulujutud selle kohta, et Offex Group müüb viina 45 krooniga, kusjuures I. Zavizion kinnitas, et seda ei tehta.

Lisaks väitis A. Skoblov, et J. Kalvile avaldavad survet jaeketid, A. Skoblov pakkus ise, et Rimi, hiljem väitis aga, et J. Kalvi sõnul oli survestajaks Maxima.

Tähelepanu väärib asjaolu, et Maxima Eesti OÜ müüs AS Liviko poolt imporditavat viina  Vjaskovaja Lux hinnaga 59,90 krooni –  06.03.2009. a asitõendite vaatlusprotokollist (koos lisadega tl 17-23) nähtub, et samal päeval Tallinnas Tartu mnt 49 asuvast Maxima Eesti OÜ kauplusest ostetud 0,5 liitrine viin Vjaskovaja Lux maksis 59,90 krooni.

Maxima Eesti OÜ poolt Maksu- ja Tolliameti päringule esitatud vastusest (tl 135-150) nähtuvalt ostis Maxima Eesti OÜ ise alates 14.01.2009. a nimetatud viina hinnaga 55,97 (käibemaksuga 66,04), alates 28.02.2009 aga olid hinnad vastavalt 50,12 ja 59,14.

Seega on usutav A. Skoblovi poolt telefonivestluses öeldu, et Maxima Eesti OÜ avaldab AS-le Liviko viina hinna osas survet. Samuti sobib kokku hind 59,90 krooni.

Tunnistaja I. Gi sõnul hoidsid AS Liviko töötajad Liviko toodete jaehindadel silma peal ja ta pidas hindade kohta Excelis tabelit. Ühtlasi esitasid J. Kalvi ja AS Liviko kaitsjad väljatrüki nimetatud Exceli tabelist, väljavõtte õigsust on oma allkirjaga kinnitanud I. G. 

Väljatrüki kohaselt on ühel korral – 5. septembril 2008. a –   Volgonaya viin olnud Laagna Maximas müügil hinnaga 58,50 krooni, ülejäänud juhtudel oli kõige odavamaks jaehinnaks just 59,90 (nt Torni Viin 38% 50cl 13.11.2008 Saarman Kaup kaupluses Koerus;  RRLektus Aravete ja Aegviidu kauplustes; Ekstra Viin 15.12.2008 (Kadaka Kaupmees) ja 08.01.2009 (Vesse Kaupmees); 12.05.2009 Valge Viin Kaupmees, SÄM ja Rimi kauplustes), reeglina olid AS Liviko poolt pakutavate 0,5-liitriste viinade jaehinnad poodides üle 60 krooni.

Samas andis kohtuistungil tunnistajana üle kuulatud AS Liviko müügijuht  I. Gütlusi selle kohta, et põhimõtteliselt oli võimalik müüa 0,5 liitrist viina ka odavama jaeviinaga kui 59,90.

Ka J. Kalvi antud ütluste kohaselt ei oleks ta pidanud vajalikuks kokkusaamist korraldada, kui Offex Groupi viina väidetav hind oleks olnud nt 58 krooni.

Seega, kui A. Skoblovi soov oleks olnud, et Offex Groupi toodete hinnad ei oleks kahtlustäratavalt odavad, ei oleks olnud vajadust teha ettepanekut tõsta hind just 59,90-ni.

Seega ka eespool nimetatud tõendist nähtuvalt võis AS Liviko olla huvitatud, et ka teiste tootjate poolt pakutavate viinade jaehind ei oleks alla 59,90. Kokkuvõtvalt sobituvad omavahel A. Skoblovi poolt telefonis I. Zavizionile öeldu ning andmed, mis puudutavad AS Liviko toodetavate või imporditavate viinade jaehindu.

Lisaks arvestab kohus sellega, et A. Skoblov teatas 05.02.2009 kell 12:43 toimunud telefonivestluses, et J. Kalvi just helistas talle ning ta ütles J. Kalvile edasi, et Offex Group nõustub hinnaga 59,90. 04.05.2009. a jälitusprotokolli (tl 3-6) kohaselt J. Kalvi tõepoolest helistas A. Skoblovile 05.02.2009. a kell 12:34:00. Neid andmeid arvestades ei pea kohus usaldusväärseks J. Kalvi ütlusi selle kohta, et ta helistas A. Skoblovile muul põhjusel.

Eelnevast tulenevalt loeb kohus tõendatuks, et J. Kalvi ja I. Zavizion leppisid A. Skoblovi vahendusel kokku selles, et nimetatud tootjate viinade jaehind on vähemalt 59,90 krooni, määrates seega hinna kindlaks kolmandate isikute – tarbijate –  jaoks.

On selge, et konkurentsi kahjustavaks saab pidada ainult sellist kokkulepet, mis puudutab hinda, mida on ettevõtjatel võimalik mõjutada.  Ühe käesolevas asjas esitatud kaitseväite kohaselt ei ole AS-l Liviko ja OÜ-l Offex Group võimalik määrata kindlaks viina jaehinda, kuna mõlemad ettevõtted on alkoholi tootjad ja importijad, jaehinda saavad aga kindlaks määrata ettevõtted, mis tegelevad jaekaubandusega. Tootjad ja importijad saavad määrata vaid hulgihinda.

Tunnistajate R. Ke (AS Liviko müügidirektor) ja I. Gi sõnade kohaselt ei räägi AS Liviko jaemüüjatega läbi jaehinna osas. Ka J. Kalvi ja AS Liviko kaitsjate poolt esitatud Maxima Eesti OÜ  (24.03.2010. a kiri nr T-123/326) ja Eesti Tarbijate Keskühistu (24.03.2010. a kiri nr 6-1/99) kirjalike selgituste kohaselt ei ole AS Liviko avaldanud survet jaehinna osas. Lõppkokkuvõttes määrab hinna iga kauplus eraldi.

Samas nähtub R. Ke ja I. Gi ütlustest, et tootjatel ja importijatel on võimalik anda soovituslik jaehind, see ei ole aga jaemüüjate jaoks siduv. Jaehinna soovitamine on vajalik nt juhul, kui tootja ehitab üles mingit brändi ja tahab määratleda selle klientuuri. Samuti kohtuistungil tunnistajana üle kuulatud AS-i  Feenoks direktori K. Ui sõnul on tavaline, et tootjad soovitavad jaehindu.

Lisaks sellele tuleb kohtu hinnangul arvestada sellega, et jaehinna üheks komponendiks on hind, millega jaemüüja toote sisse ostab. Tunnistaja R. Ke sõnul muudavad jaekaupmehed konkurentsiolukorrast tingitult sagedasti hindu ja teevad sooduskampaaniad, seejuures võib juhtuda, et müüakse väga väikse või koguni 0-marginaaliga, samas ei ole kombeks müüa alla hulgihinna.

Seega ka hulgihinna tõstmisega kindla tasemeni on võimalik suure tõenäosusega tagada, et jaehind ei jää alla mingi konkreetse määra. Nagu ka eespool märgitud, olid AS Liviko viinade jaehinnad juba enne kokkuleppe sõlmimist 59,90 krooni või enam.

Seetõttu ei lükka tunnistajate R. Ke ja I. Gi ütlused, et J. Kalvi ei ole neid mõjutanud Liviko viinade hinna osas ega ise klientidega läbirääkimistel osalenud, ümber lepingu olemasolu võimalust.

Samas on tõendatud see, et I. Zavizion tegutses selle nimel, et tõsta Offex Group OÜ toodetavate viinade jaehinda 59,90 kroonini.

Nimelt 05.02.2009. a kell 13:26 helistas I. Zavizion K Uile, kes oli AS-i Feenoks direktor, uuris, mis hinnaga  AS F müüb „nisu“. Kuuldes, et hind on 58,90, palus tõsta selle 59,90-le. K. U lubas seda teha. 

Ühtlasi küsis K. U, kas peaks tõstma ka Rahva Viina hinda. I. Zavizion leidis, et selle hinda ei ole vaja tõsta, kuna see on teistsugune, kolmekümneseitsmene, s.o 37%-lise alkoholisisaldusega.

Kell 13:28  toimunud kõnes täpsustas I. Zavizion, et tõsta tuleks ka Kodu Viina hinda.

06.03.2009. a asitõendite vaatlusprotokollist (tl 17-23) nähtub, et samal päeval kauplusest „Järve Feenox“ ostetud Kodu Viina (50cl, 40%) hind oli 59,90 krooni. Kodu Viina tootja on Offex Group (tl 27).

Kohtuistungil antud ütlustes tunnistas K. U samuti, et tõstis I. Zavizioni taotlusel viina hinda.

Ristküsitlusel ilmnes, et enne kohtuistungit kutsus prokurör K. Ui prokuratuuri, teavitas teda, et tuleb kohtuistung ja lasi tal tutvuda K. Ui ja I. Zavizioni vaheliste telefonivestluste väljakirjutustega.

Kaitsjad leidsid, et sellest tulenevalt ei ole K. Ui kohtus tunnistajana antud ütlused tõendina lubatavad, kuna prokurör on väljunud n.ö tunnistaja mälu värskendamiseks lubatu raamest.

Prokurör leidis, et ta tegevus oli seaduslik, kuna KrMS § 121 lg 1 ja 2 kohaselt peab isikut viivitamatult teavitada tema suhtes tehtud jälitustoimingust ja isiku soovil võimaldada tal tutvuda jälitustoimingu materjaliga.

Kohus leiab, et tunnistaja ütlused on tõendina kasutatavad. Tunnistaja arvates näidati talle kõne väljakirjutust, et kinnitada seda, mida ta eeluurimisel oli rääkinud.

Seega ei mõjutatud tunnistaja enda kinnitusel teda andma varasemast teistsuguseid ütlusi, vaid sellega tuletati talle meelde, et tema ja I. Zavizioni vahel on toimunud selline telefonivestlus.

Tunnistaja R. Ke ütluste kohaselt on jaemüüjate vahel tihe konkurents, kaupmehed jälgivad hoolega teiste hindu ja ühe kaupmehe poolne hinna muutmine sunnib hinda muutma ka teisi kaupmehi.

Eelnevast tulenevalt leiab kohus, et jaehinna soovitamise ja hulgihinna kaudu on alkoholi tootjatel/importijatel reaalne võimalus mõjutada nende pakutava viina jaehindu.

Kohus leiab ka, et tegemist oli ettevõtjate vahelise kokkuleppega KonkS § 4 lg 1 tähenduses. Ettevõtjaks loetakse KonkS § 2 lg 1 kohaselt äriühingut, füüsilisest isikust ettevõtjat või muud majandus- või kutsetegevuses osalevat isikut või juriidiliseks isikuks mitteolevat ühendust või ettevõtja huvides tegutsevat isikut.

Sellisest sõnastusest tuleneb, et seadusandja on püüdnud määratleda ettevõtja mõiste võimalikult avarana, hõlmates kõiki olukordi, kus konkreetne isik tegutseb ettevõtja huvides. Antud juhul oli J. Kalvi AS Liviko juhatuse liige, I. Zavizion aga OÜ Offex Group nõukogu liige ja 100-protsendiline osanik.

Seega oli tegemist isikutega, kes kuulusid ettevõtete juhtorganitesse ja kelle pädevuses oli seega ettevõtete kui juriidiliste isikute tahte kujundamine. Siinkohal tuleb märkida, et ka KarS § 14 lg 1 kohaselt on juriidilisele isikule omistatav juriidilise isiku organi, selle liikme, juhtivtöötaja või pädeva esindaja  tegu.

Seega ka KarS näeb erinevate organite (s.o nii juhatuse kui nõukogu) liikmeid isikutena, kellel on võimalus suunata juriidilise isiku tahet, mistõttu ka nende poolt juriidilise isiku huvides toime pandud süüteod on omistatavad ka juriidilisele isikule.

Et kokkulepe puudutas AS Liviko ja OÜ Offex Group poolt toodetavaid või imporditavaid viinu, tegutsesid J. Kalvi ja I. Zavizion  nimetatud toodete minimaalset jaehinda kokku leppides juriidiliste isikute esindajatena ja seega ettevõtja huvides tegutsevate isikutena KonkS § 4 lg 1 tähenduses.

Süüdistuse kohaselt tingis AS Liviko huvi kokkuleppe sõlmimiseks see, et oli jaepoodide poolne surve ning OÜ Offex Group soovis samas ühest küljest vältida süüdistusi salaviina tootmises, samas aga nähtub 05.02.2009. a kella 11:11 telefonikõnes I. Zavizioni poolt A. Skoblovile öeldust, et OÜ Offex Group soovis nõnda vältida seda, et AS Liviko võtab ära OÜ Offex Group turu.

Kohtu hinnangul on olukord seega oluliselt erinev kaitsjate poolt viidatud Riigikohtu 7. mai 2010. a otsuses kirjeldatust. Riigikohtu otsus puudutas olukorda, kus oli küll sõlmitud konkurentsi kahjustav kokkulepe füüsiliste isikute vahel, kuid üks kokkuleppe osapooltest ei olnud ettevõtte juhtivtöötaja (tegemist oli partner/konsultandiga) ja ta tegutses vastupidiselt juhatuse seisukohale (esitas ettevõtja nimel pakkumise hankekonkursil, kuigi ettevõtte juhatus oli otsustanud mitte osaleda).

Eelnevast tulenevalt on nii J. Kalvi kui I. Zavizioni tegevusega täidetud KarS § 400 lg 1 (04.02.2009, 05.02.2009. a kehtinud redaktsioonis, kehtiva redaktsiooni kohaselt vastab tegu KarS § 400 lg 2 p-le 1) objektiivse koosseisu tunnused. A. Skoblov, vahendades J. Kalvi ettepanekut I. Zavizionile ja teavitades J. Kalvit sellest, et I. Zavizion nõustus ettepanekuga, osutas kokkulepp sõlmimiseks kaasabi, täites sellega KarS § 400 lg 1 - § 22 lg 3 objektiivse koosseisu (praegu kehtiva redaktsiooni järgi KarS § 400 lg 2 p 1 - § 22 lg 3).

Samuti leiab kohus, et nii I. Zavizioni, J. Kalvi kui A. Skoblovi puhul on tõendatud  subjektiivne koosseis. I. Zavizioni puhul on tema ja A. Skoblovi vaheliste telefonivestlustega tõendatud see, et ta uskus, et J. Kalvi tegi A. Skoblovi vahendusel ettepaneku leppida kokku, et AS Liviko ja OÜ Offex Group toodetavate/imporditavate viinade hind ei oleks alla 59,90 krooni.

Neist vestlustest nähtub ühtlasi, et I. Zavizion võttis pakkumise vastu, omalt poolt pakkus ta, et hindu võiks edaspidi koos sünkroonis tõsta.

I. Zavizioni ja K. Ui vahelistest telefonikõnedest nähtub samuti, et I. Zavizion võttis kokkulepet tõsiselt – ta tegutses eesmärgiga kokkulepet täita. Kuna I. Zavizion soovis leppida kokku hinnas ning sellega lõpetada nimetatud sektoris AS Liviko ja OÜ Offex Group konkureerimine, esineb tahtlus kavatsetuse vormis.

J. Kalvi tahtlust leppida hinnas kokku tõendab A. Skoblovi poolt telefonivestlustes I. Zavizionile räägitu, et kaubandusketid survestavad Livikot. J. Kalvi enda sõnade kohaselt oli tema sooviks tagada aus konkurents, s.o vältida seda, et turul müüakse viina, millelt ei ole makstud makse.

Seoses sellega märgib kohus, et kui lepitakse kokku konkreetne hind, on asutud juba konkurentsi piirama. Hinna kokkuleppimine ei taga seda, et ka makse makstaks. A. Skoblovi poolt telefonivestlustes I. Zavizionile öeldu kohaselt põhjendas J. Kalvi soovi leppida hindades kokku, sellega, et jaeketid survestavad J. Kalvit. Seega oli ka J. Kalvil soov leppida kokku konkreetses hinnas ja ta pani teo toime kavatsetusega.

A. Skoblov kasutas vestluses I. Zavizioniga väljendeid „ta ütles, et leppigem kokku“, samuti andis I. Zavizion talle teada, et võttis ettepaneku vastu. A. Skoblov ise on ütlustes selgitanud, et põhjus, miks ta I. Zavizionile helistas, oli soov vältida, et Maksu- ja Tolliamet asuks AS Remediat kontrollima.

Seega oli ka A. Skoblovi soov, et J. Kalvi ja I. Zavizion lepiks omavahel kokku viina hinna alammääras. Seega tegutses ka A. Skoblov kavatsetusega.

Eelnevalt märgitu kohaselt tegutsesid J. Kalvi ja I. Zavizion ettevõtjate, vastavalt AS Liviko ja OÜ Forgola Group nimel. Süüdistuse kohaselt oli kokkuleppe sõlmimise eesmärgiks hoida hindu ühtlasel tootjale soodsal tasemel.

Kohus leiab, et nimetatud süüdistuse väide on tõendatud. A. Skoblovi poolt telefoni teel I. Zavizionile öeldu kohaselt tingis J. Kalvi ettepaneku see, et jaeketid survestasid AS-i Liviko hulgihinda alla laskma, kuna teised ettevõtted müüsid viina odavamalt.

S.o selleks, et müüa kaupa odavamalt, soovisid jaemüüjad madalamat hulgihinda, tuginedes seejuures väitele, et viina müüakse ka odavamalt. Selle argumendi kõrvaldamiseks oligi vajalik kokkulepe viina hindade osas.

Seega tegutsesid J. Kalvi vastavalt AS Liviko huvides ja I. Zavizion OÜ Offex Group huvides, mistõttu vastutavad AS Liviko ja OÜ Forgola Group KarS § 400 lg 2 alusel (teo toimepanemise ajal kehtinud redaktsioonis, praegu kehtiva redaktsiooni järgi on tegu kvalifitseeritav KarS § 400 lg 4 järgi).

Prokurör on taotlenud kõigi süüdistatavate karistamist rahalise karistusega. J. Kalvile ja I. Zavizionile taotleb prokurör karistuseks 150 päevamäära suurust rahalist karistust. J. Kalvi keskmine päevasissetulek on 4798 krooni, I. Zavizionil 145 krooni.

Prokurör leidis süüdistuskõnes, et kokkulepe ei hõlmanud kõiki turuosalisi ega toonud kaasa otseseid raskeid tagajärgi. Samuti võttis prokurör arvesse, et süüdistatavad on varem karistamata. Sellest tulenevalt taotles prokurör karistust alla sanktsiooni keskmise määra.

Kohus nõustub prokuröri argumentidega ja leiab, et täideviijatele J. Kalvile ja I. Zavizionile tuleb mõista võrdne, alla sanktsiooni keskmise määra jääv karistus, milleks on rahaline karistus 150 päevamäära.

A. Skoblovile taotles prokurör karistuseks 100 päevamäära suurust rahalist karistust, A. Skoblovi keskmine päevasissetulek on 575 krooni. Kohus nõustub, et kuna A. Skoblov oli kaasaaitaja, on põhjendatud tema karistamine kergema karistusega.

Juriidilisele isikule näeb KarS  ette rahalise karistuse 50 000 kuni 250 miljonit krooni. Prokurör on taotlenud AS-le Liviko 1 500 000 krooni suurust rahalist karistust, OÜ-le Forgola Group 750 000 krooni suurust rahalist karistust.

Seejuures lähtus prokurör nimetatud ettevõtete 2008. a puhaskasumi suurusest. Kohus nõustub prokuröri argumentidega ning taotlustega karistuse osas.

KrMS § 180 lg 1 kohaselt hüvitab süüdimõistva otsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. Menetluskulud on käesolevas kriminaalasjas sundraha, mis tuleb igalt süüdistatavalt mõista välja 6525 krooni ulatuses.

Menetluskuludeks on ka süüdimõistetute poolt kokkuleppel kaitsjatele makstud tasud, mis jäävad KrMS § 180 lg-st 1 tulenevalt süüdimõistetute kanda.

OÜ-d Forgola Group kaitses vandeadvokaat A. Tooming määratud korras. Kaitsja on esitanud 12 150 krooni suuruse kaitsjatasu taotluse. Nimetatud summa tuleb Oü-lt Forgola Group välja mõista.

Sten Lind

Kohtunik

Liitu Kaubanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Kaubanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Maarit EermeKaubandus.ee juhtTel: 514 4884
Cätlin PuhkanKaubandus.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 5331 5700